Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De afkorting MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hiermee wordt bedoeld dat een bedrijf zich bewust is van de impact op mens en milieu en een goede balans zoekt tussen people, planet en profit. Termen als duurzaamheid, circulariteit, social return en het scheppen van goede arbeidsomstandigheden zijn hierbij belangrijke thema’s. Als vergrotende trap kan MVO ook nieuwe kansen, diensten of producten creëren. (https://deduurzameadviseurs.nl/wat-is-mvo/) 

Voor Sentinel Cyber Security is nog geen MVO beleid geschreven en zijn wij (nog) niet compliant aan de ISO 26000. 

Voor ons staat wel vast dat wij een deel van onze verdiensten zullen besteden aan het in balans brengen van opbrengsten (profit) en de mens (people). Wij zullen dan ook onze bijdrage doen aan projecten en initiatieven die direct bijdragen aan personen in de Nederlandse samenleving.